Solutions

We build digital solutions that overcome the unique challenges of operating oil and gas facilities.

We focus on protecting and creating as much value as possible for our clients in five key areas:

Planlegg med virtuell simulering før du utfører endringer
Optimalisere arbeidsflyter og aktiviteter for å forbedre produktiviteten og redusere kostnader
Optimalisere arbeidsflyter og aktiviteter for å forbedre produktiviteten og redusere kostnader
Flytte manuelle oppgaver på nettet for å øke samarbeid, kunnskapsdeling og arbeidstempo
Flytte manuelle oppgaver på nettet for å øke samarbeid, kunnskapsdeling og arbeidstempo
Integrering av data, dashbord og verktøy for å forbedre kvalitetsbeslutninger
Overvåke og administrere sikkerhetsbarrierer og risikostatus for å muliggjøre intervensjon

Fifteen years working in oil and gas has taught us how operators value experience; a partner who can speak your language, who understands the entire system and can think through the full impact of a change. At Eigen we work hard to maintain our reputation as oil and gas specialists, never losing focus on the innovation, ingenuity and ideas you expect from your technology partner.

Book et møte

Vil du lære mer? Bestill en tid for å snakke med en av våre ingeniører.

Download Brochure

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will send you the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view case study

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the case study.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view use case

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the use case.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view download

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the download.

view use case

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the use case.

view use case

Interested in Eigen and how we can help you?
Enter your email address below and we will redirect you to the use case.